Languages

Caucasian Journal will be available in English and in all the official languages of South Caucasus region.

Currently Caucasian Journal is offered in English and Georgian. We are working to raise funds necessary for translations to other languages.  If you or your company in interested in supporting Caucasian Journal, please visit this page.

We offer several Membership options to our supporters.Caucasian Journal-ი გამოვა ინგლისურად და ასევე სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ყველა ოფიციალურ ენაზე.

ამჟამად Caucasian Journal შექმნის პროცესშია. ჩვენ ვცდილობთ, მოვიძიოთ დაფინანსება, ადგილობრივ ენებზე სათარგმნელად. თუკი თქვენ ან თქვენი კომპანია დაინტერესებული ბრძანდებით Caucasian Journal-ის მხარდაჭერით, გთხოვთ, ეწვიეთ ამ გვერდს.

ჩვენს მხარდამჭერებს ჩვენ გაწევრიანების რამდენიმე ოპციას ვთავაზობთ.Caucasian Journal-ը լույս է տեսնելու անգլերեն, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի տարածաշրջանի բոլոր պաշտոնական լեզուներով։

Այս պահին Caucasian Journal֊ը ձևավորման փուլում է։ Մենք փորձում ենք հովանավորչություն գտնել տեղական լեզուներով թարգմանությունն իրականացնելու համար։ Եթե Դուք կամ Ձեր ընկերությունը հետաքրքրված եք Caucasian Journal֊ի աջակցությամբ, ապա խնդրում ենք այցելել հետևյալ կայքէջ՝։

Մեր աջակիցներին մենք առաջարկում ենք անդամակցության մի քանի օպցիա։